MC

pizap.com14642394886951.jpg

Love his weight on me

pizap.com14642389249721.jpg

They have

pizap.com14641914273221.jpg

Blessed are the writers

13173102_1731300457083087_7481039687088938593_o.jpg

0440 – Đọc sách – Reading – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Tri thức là con mắt của đam mê, và có thể trở thành hoa tiêu của tâm hồn.” – Will Durant.

“Knowledge is the eye of desire and can become the pilot of the soul.” – Will Durant.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1014913605267936.1073742322.777910642301568&type=1&l=66653b9ec2

DSC08736

View original post

0441 – Cô gái mang kính – The Girls With Glasses – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Nếu anh muốn được yêu, hãy thể hiện nhiều khiếm khuyết hơn đức hạnh.” – Edward Bulwer Lytton.

“If you wish to be loved, show more of your faults than your virtues.” – Edward Bulwer Lytton.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015443291881634.1073742323.777910642301568&type=1&l=992518b2e5

DSC07457

View original post

0442 – Nữ du khách – The Tourist – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Đầu tiên, có một ý tưởng rõ ràng, xác định và thiết thực. Thứ hai, có những tiềm lực cần thiết để đạt được mục tiêu; tri thức, tiền bạc, vật chất, và phương pháp. Thứ ba, hướng tất cả tiềm lực vào mục tiêu đó.” – Aristotle.

“First, have a definite, clear practical ideal; a goal, an objective. Second, have the necessary means to achieve your ends; wisdom, money, materials, and methods. Third, adjust all your means to that end” -Aristotle.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015612595198037.1073742324.777910642301568&type=1&l=00ccf50553

DSC01077

View original post

0443 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Dạy học bao gồm nhiều việc hơn là chỉ trao đi tri thức, nó đòi hỏi truyền cảm hứng cho thay đổi.Học hỏi bao gồm nhiều việc hơn là chỉ tiếp thu kiến thức, nó đòi hỏi sự thấu hiểu.” – William Arthur Ward.

“Teaching is more than imparting knowledge, it is inspiring change.Learning is more than absorbing facts, it is acquiring understanding.” – William Arthur Ward.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1016260918466538.1073742325.777910642301568&type=1&l=4a1e979982

DSC06998

View original post

0444 – Ảnh lưu niệm – Memorial Photos – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Vào cuối ngày, những câu hỏi duy nhất tôi sẽ hỏi bản thân là…
Tôi có yêu thương đủ đầy không?
Tôi có cười đủ đầy không?
Tôi có tạo ra sự khác biệt nào không?”

– Katrina Mayer.

“At the end of the day, the only questions I will ask myself are…
Did I love enough?
Did I laugh enough?
Did I make a difference?”

– Katrina Mayer.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1017266385032658.1073742326.777910642301568&type=1&l=acbd745001

_MG_9836

View original post

0445 – Bánh tráng trộn – Light Meals – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Thành công là kết quả của những phán đoán đúng, phán đoán đúng là kết quả của kinh nghiệm, và kinh nghiệm thường là kết quả của phán đoán sai!” – Tony Robbins.

“Success is the result of good judgment, good judgment is the result of experience, and experience is often the result of bad judgment!” – Tony Robbins.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1017830341642929.1073742327.777910642301568&type=1&l=0eff24bb80

DSC08514

View original post