0446 – Giao tiếp – Communication – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Tôi quan tâm tới sự gấp rút trong hành động. Chỉ biết là chưa đủ; chúng ta phải vận dụng. Chỉ sẵn lòng là không đủ; chúng ta phải thực hiện.” – Leonardo da Vinci.

“I have been impressed with the urgency of doing. Knowing is not enough; we must apply. Being willing is not enough; we must do.” – Leonardo da Vinci.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1018400158252614.1073742328.777910642301568&type=1&l=75c14e45d3

DSC06820

View original post

0447 – Đợi – Waiting – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Thay vì phàn nàn vì bụi hồng đầy gai, hãy vui sướng vì bụi cây đầy gai nở rộ hoa hồng.” – Khuyết danh.

“Instead of complaining that the rosebush is full of thorns, be happy that the thorn bush has roses” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1018939134865383.1073742329.777910642301568&type=1&l=9524a403eb

DSC08679

View original post

0448 – Người chụp ảnh – A Photographer – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Sắt gỉ sét nếu không được sử dụng; nước tù đọng mất đi sự trong lành và sẽ đóng băng trong giá rét; sự trì trệ không hoạt động cũng làm mòn sức sống của trí tuệ như vậy.” – Leonardo da Vinci.

“Iron rusts from disuse; stagnant water loses its purity and in cold weather becomes frozen; even so does inaction sap the vigor of the mind.” – Leonardo da Vinci.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1019591574800139.1073742330.777910642301568&type=1&l=6736cee24b

DSC02222

View original post

0449 – Đọc sách – Reading – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Khi tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không cần phải làm tất cả mọi người hài lòng. Tôi trở nên tự do để là chính mình.” – Katrina Mayer.

“When I finally realized that I don’t have to please everyone, I became free to be myself.” – Katrina Mayer.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1020189371407026.1073742331.777910642301568&type=1&l=50a64e5525

DSC00018

View original post

0450 – Nấm Linh – Glamour Girl – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Lực hấp dẫn không chịu trách nhiệm cho việc người ta yêu nhau.” – Albert Einstein.

“Gravitation is not responsible for people falling in love.” – Albert Einstein.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1020790644680232.1073742332.777910642301568&type=1&l=c1bf24d3fd

IMG_5202

View original post

0451 – Tuổi mộng mơ – Dreamy Age – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Trong cuộc sống bận rộn, chúng ta đôi khi quên mất rằng chúng ta xứng đáng với những điều tốt đẹp, những khoảng khắc vui vẻ và bạn bè thân thương. Vậy nên hãy ghi nhớ điều này. BẠN xứng đáng!” – Katrina Mayer.

“In our busy lives we sometimes forget that we’re worthy of beautiful things, joyous moments and loving friends. So let this be a reminder. You ARE worthy!” – Katrina Mayer.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1021305314628765.1073742333.777910642301568&type=1&l=257043eb6e

DSC02477

View original post

0452 – Nghỉ ngơi – Breaktime – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Bạn đang ở ngã tư đường. Đây là cơ hội của bạn để lập quyết định quan trọng nhất trong đời. Hãy quên quá khứ đi. Bây giờ bạn là người như thế nào? Bạn đã quyết định trở thành người như thế nào. Đừng nghĩ về con người bạn trước đây. Bây giờ bạn là ai? Bạn đã quyết định trở thành ai? Hãy chủ đích lập quyết định này. Hãy mạnh mẽ lập quyết định này.” – Tony Robbins.

“You are now at a crossroads. This is your opportunity to make the most important decision you will ever make. Forget your past. Who are you now? Who have you decided you really are now? Don’t think about who you have been. Who are you now? Who have you decided to become? Make this decision consciously. Make it carefully. Make it powerfully.” – Tony Robbins.

999 roses in my…

View original post 7 more words

0453 – Phút giây vui vẻ – Happy Moments – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Bạn không thể chỉ đợi trong góc rừng của mình mà chờ người khác đến với bạn. Đôi khi bạn phải đến với họ.” – A. A. Milne.

“You can’t stay in your corner of the forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes.” – A. A. Milne.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1022548814504415.1073742335.777910642301568&type=1&l=7c0b22b0fe

DSC01038

View original post

0454 – Cúc Phương – Close View – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Hãy tưởng tượng thế giới sẽ như thế nào nếu chúng ta mỗi người đều bỏ ra vài phút mỗi ngày để nghĩ toàn những ý nghĩ tốt đẹp.” – Katrina Mayer.

“Imagine what the world would be like if we all spent a few minutes every day thinking only kind thoughts.” – Katrina Mayer.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1023165294442767.1073742336.777910642301568&type=1&l=2ba7d72f22

_MG_0005

View original post

0455 – Học nhóm – Learning together – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Không có cái kiểu mục tiêu tối thượng để làm nên thành tựu tốt gấp đôi người khác. Chỉ có làm tốt nhất trong khả năng bản thân. Nếu kết quả tốt, ổn thôi. Nếu kết quả không tốt, khó quá bỏ qua” – Chuck Yeager.

“There is no kind of ultimate goal to do something twice as good as anyone else can. It’s just to do the job as best you can. If it turns out good, fine. If it doesn’t, that’s the way it goes.” – Chuck Yeager.

999 roses in my life

Xem thêm – See more..

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1023830941042869.1073742337.777910642301568&type=1&l=8b036d2d39

DSC02636

View original post