Believe in fate.

pizap.com14450348275581

Recess time!

pizap.com14450339672961

Homemade meal?

pizap.com14450338073251

Best childhood memory?

pizap.com14450320895851

Miracle

Empower Love

Miracle ♥

A seed
Just like an acorn
With proper light and nourishment
it can grow
Into a beautiful plant
That provides shade, oxygen, and love
Just like an acorn
You are a miracle

Tingting ♥

12165714_10156119712785534_1823740738_n (1)

http://www.lovassion.etsy.com

View original post

0232 – Tâm sự – A Conversation – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Nhiếp ảnh lấy một khoảng khắc ra khỏi thời gian, thay đổi cuộc sống bằng cách giữ nó lặng yên. Hãy chọn một chủ đề và lao vào nó đến kiệt sức… Chủ thể phải là thứ bạn thực sự yêu hoặc thực sự ghét.” –   Dorothea Lange.

Chủ thể trong thế giới ảnh của tôi là những cô gái xinh đẹp đáng yêu.

“Photography takes an instant out of time, altering life by holding it still. Pick a theme and work it to exhaustion… the subject must be something you truly love or truly hate.” – Dorothea Lange.

The subject of my photography world is lovely and beautiful girls.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.904522296307068.1073742112.777910642301568&type=1&l=d9a9e53105

DSC00878

View original post

0233 – Cận – Close up – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Tình yêu chân thực vĩnh cửu, vô biên và luôn luôn là chính nó. Nó bình đẳng, trong sáng, không có những thể hiện hung bạo: người ta thấy nó với mái tóc bạc và một trái tim luôn tươi trẻ.” – Honoré de Balzac.

“True love is eternal, infinite, and always like itself. It is equal and pure, without violent demonstrations: it is seen with white hairs and is always young in the heart.” – Honoré de Balzac.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.904666759625955.1073742113.777910642301568&type=1&l=6fce110434

DSC03849

View original post

0235 – Cô gái dễ thương – A lovely Girl – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Đàn ông khi đang gạ gẫm ai đó, anh ta có thể tỏ ra thân ái, lịch thiệp, đầy quan tâm và rất quyến rũ. Nhưng khi đàn ông thực sự yêu, anh ta không thể không tỏ ra giống như một con cừu.” – Agatha Christie.

“A man when he is making up to anybody can be cordial and gallant and full of little attentions and altogether charming. But when a man is really in love he can’t help looking like a sheep.” – Agatha Christie.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.905551619537469.1073742115.777910642301568&type=1&l=4f98326492

DSCF0612

View original post

0236 – Biểu cảm tốt – Good Emotion – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Con người có thể tưởng tượng ra những điều không thật, nhưng anh ta chỉ có thể hiểu được điều có thật, bởi nếu điều đó đã không thật, sự lĩnh hội về nó không phải là thấu hiểu.” – Isaac Newton.

Nếu điều đó đã không thật, sự lĩnh hội về nó phải là niềm tin mù quáng.

“A man may imagine things that are false, but he can only understand things that are true, for if the things be false, the apprehension of them is not understanding.” – Isaac Newton.

If the things be false, the apprehension of them is superstition.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.906094622816502.1073742116.777910642301568&type=1&l=2c59016857

DSC01943

View original post

0237 – Buồn – A Sad Girl – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Lệ rơi, thật dễ để dùng ống tay áo lau chúng đi, nhưng tôi phải làm thế nào để xóa vệt nước mắt khỏi trái tim mình?” – Khuyết danh.

“The tears fall, they’re so easy to wipe off onto my sleeve, but how do I erase the stain from my heart?” – Unknown.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.906465582779406.1073742117.777910642301568&type=1&l=b0ea18442b

DSC01339

View original post