Love this shirt.

13174017_1715295655406175_4212091519730267065_n.jpg

 

Listen To The Wind…It Speaks

Choose Your Style & Color : http://bit.ly/1s6jiq7http://bit.ly/1s6jiq7 http://bit.ly/1s6jiq7

I hurt so bad :(

pizap.com14658752948142.jpg

Call me

13177871_10206892814626963_8856828640206091676_n

Call me

13177871_10206892814626963_8856828640206091676_n

We the people

10399750_10206467551195643_1810808306038147277_n

We the people

12819334_10206467550395623_8016902911875619985_o

We the people

777_10206467550955637_3992909511995991032_n

My mommy

13173949_10206855487813816_5964169778120055458_n

0460 – Nghỉ ngơi – Breaktime – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Sợ hãi thì có ích gì. Nó không giúp ích được gì cả. Bạn tốt hơn nên cố gắng và hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi sửa chữa.” – Chuck Yeager.

“What good does it do to be afraid? It doesn’t help anything. You better try and figure out what’s happening and correct it.” – Chuck Yeager.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1026846227408007.1073742342.777910642301568&type=1&l=a84c5643be

DSC00228

View original post

0461 – Đọc sách – Reading – 999 roses in my life

999 roses in my life

“Phần lớn con người sống cuộc đời tuyệt vọng trong im lặng, và đến khi xuống mồ trong lòng vẫn còn bao ấm ức” – Henry David Thoreau.

“Most men lead lives of quiet desperation and go to the grave with the song still in them.” – Henry David Thoreau.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1027390560686907.1073742343.777910642301568&type=1&l=e1c2341e4e

DSC07055

View original post